Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
juni 13, 2019
Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is ...
Scholingsaftrek wordt subsidie
juni 13, 2019
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans ...
Wet arbeidsmarkt in balans
juni 13, 2019
De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de ...
Datum einde arbeidscontract
juni 13, 2019
Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van ...
Belastingdienst en AVG
juni 13, 2019
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel ...
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
juni 6, 2019
In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 ...
Aanpassing bijstand voor ondernemers
juni 6, 2019
Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 ...
Lage arbeidsvergoeding echtgenote
juni 6, 2019
De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten ...
Aansprakelijkheid ongeval werknemer
juni 6, 2019
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn ...
Minimumloon juli 2019
mei 29, 2019
Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484