Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Uitleg regeling belastingrente
June 22, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het ...
Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek
June 22, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek ...
Geen hoge vrijstelling erfbelasting
June 22, 2017
De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor ...
Omvang loondoorbetalingsverplichting
June 22, 2017
Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer ...
Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
June 22, 2017
Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de ...
Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto
June 15, 2017
De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de ...
Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
June 15, 2017
Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen ...
Nettoloon in rekening-courant
June 15, 2017
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter ...
Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe
June 15, 2017
Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet ...
Niet sluitende rittenregistraties
June 8, 2017
Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484