Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Jachtkosten niet zakelijk
October 11, 2018
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de ...
Behandelschema Belastingplan 2019
October 11, 2018
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft ...
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking
October 11, 2018
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van ...
Kleindochter geen pleegkind van oma
October 4, 2018
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van ...
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw
October 4, 2018
De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen ...
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid
October 4, 2018
Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing ...
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019
October 4, 2018
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen ...
Onterecht ontslag op staande voet
September 27, 2018
Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van ...
Aanpassing subsidie rijksmonumenten
September 27, 2018
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede ...
Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet
September 27, 2018
Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484