Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Minimumloon 2019
November 8, 2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per ...
Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer
November 8, 2018
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een ...
AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden
November 8, 2018
De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. ...
Grenzen NHG 2019 vastgesteld
November 8, 2018
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen ...
Ontslag op staande voet
November 8, 2018
Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de ...
Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019
November 1, 2018
Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede ...
Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020
November 1, 2018
Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet ...
Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting
November 1, 2018
Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de ...
Maximale transitievergoeding 2019
October 25, 2018
De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. ...
Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen
October 25, 2018
Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484