Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
juni 24, 2021
Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt ...
Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
juni 24, 2021
De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, ...
Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
juni 24, 2021
De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk ...
Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
juni 24, 2021
Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beËindigd met ...
Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
juni 24, 2021
Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum ...
Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
juni 17, 2021
Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om ...
Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
juni 17, 2021
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. ...
Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
juni 17, 2021
Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze ...
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
juni 17, 2021
Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de ...
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
juni 10, 2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484