Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Onzakelijke borgstelling
mei 6, 2021
Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve ...
Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
mei 6, 2021
De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in ...
Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
mei 6, 2021
De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide ...
Minimumloon per 1 juli 2021
mei 6, 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks ...
Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
mei 6, 2021
De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen ...
Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
april 29, 2021
Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel ...
Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
april 29, 2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel ...
Eigen woning in het buitenland
april 22, 2021
Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse ...
Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
april 22, 2021
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en ...
Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
april 22, 2021
Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484