Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
November 21, 2017
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ...
Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling
November 21, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter ...
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
November 21, 2017
Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek ...
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
November 17, 2017
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in ...
Kabinetsreactie op Paradise Papers
November 17, 2017
Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een ...
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
November 17, 2017
De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over ...
Extra kosten kleding en beddengoed
November 17, 2017
De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast ...
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
November 17, 2017
Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft ...
Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon
November 9, 2017
Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ...
Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
November 9, 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484