Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen
februari 25, 2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale ...
Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
februari 25, 2021
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van ...
Opzegverbod tijdens ziekte
februari 25, 2021
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen ...
Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding
februari 25, 2021
In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging ...
Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW
februari 25, 2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de ...
Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
februari 18, 2021
Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het ...
Kamervragen lage korting betaling ineens
februari 18, 2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor ...
Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie
februari 18, 2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie ...
Navordering ter correctie giftenaftrek
februari 11, 2021
Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het ...
Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid
februari 11, 2021
Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484