Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
augustus 6, 2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke ...
Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
augustus 6, 2020
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening ...
Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
augustus 6, 2020
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. ...
Privégebruik auto en omzetbelasting
juli 30, 2020
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel ...
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
juli 30, 2020
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of ...
Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
juli 30, 2020
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk ...
Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
juli 23, 2020
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van ...
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
juli 23, 2020
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de ...
Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
juli 23, 2020
Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een ...
Regeling TOFA twee weken langer open
juli 16, 2020
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484