Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen
februari 20, 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen ...
Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv
februari 20, 2020
Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn ...
Eigen woning en niet-samenlevende partners
februari 13, 2020
De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de ...
Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband
februari 13, 2020
Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op ...
Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering
februari 13, 2020
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in ...
Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken
februari 13, 2020
Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst ...
Uitstel verplicht gebruik eHerkenning
februari 6, 2020
In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ...
Toelichting fiscale gevolgen Brexit
februari 6, 2020
In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale ...
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging
februari 6, 2020
Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een ...
Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland
januari 30, 2020
Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484