Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Beleid omzetting S&O-verklaringen
januari 20, 2022
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de ...
Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
januari 20, 2022
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de ...
Compensatie transitievergoeding
januari 20, 2022
Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een ...
Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
januari 13, 2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis ...
Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
januari 13, 2022
Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting ...
Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
januari 13, 2022
Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten ...
Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
januari 13, 2022
De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven ...
Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
januari 6, 2022
De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren ...
Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
januari 5, 2022
Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende ...
Tarieven en heffingskortingen 2022
januari 5, 2022
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484